یه روزی.. که با لبخند تموم بشه...

پسرکم؛

یه روزی هم میاد که حتی بعد از گذروندن ِ ساعتهایی سخت و پر تنش، لبخند از روی لبت محو نمی شه...

حتی وقتی که به ظاهر یه چیزهایی رو به راه نیست..

حتی وقتی که گرفتاری، بیماری، و هزار جور مشکل ِ دیگه روی هم تلنبار شده...

حتی وقتی که شاید نگران ِ یه چیزهایی باشی که فکرت رو به خودش مشغول کرده...

اما تو، با یه لبخند ِ بزرگ، و آرامشی که اون بهت هدیه کرده، فقط شکرش می کنی...

که شرایطی برات به وجود آورد تا بتونی یکبار دیگه زندگیتو از اول تا آخرش مرور کنی...

که خوبیها و بدیهاتو بذاری روی کفه ی ترازو،

که آدمای دور و برت رو بهتر بشناسی،

که مهربونی ِ واقعیشونو حس کنی...

و خدا رو شکر کنی...

شکرش کنی به خاطر اینکه حتی تو شرایطی که شاید بهش بگن گرفتاری، تو رو سرشار از حس های خوب می کنه...

و با لبخند بخوابی...

با یه لبخند ِ بزرگ، و حس ِ در آغوش گرفته شدن توسط ِ خدا...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید