خداحافظ

با تمام آرزوهایی که داشتم برای ثبت کردن ثانیه به ثانیه ی حضور قشنگت،

با تمام دلبستگی ای که به اینجا و تک تک ِ پست های اینجا داشتم و دارم،

در میون اشکها و دل شکستگی هام،

از این خونه خداحاقظی می کنم...

فکر کنم اینطوری بهتر باشه...

شاید یه روز روحیه مو به دست بیارم و دوباره برگردم به این خونه...

دعا کن فرشته ی کوچولوی معصوم ِ من...

کلیک

/ 1 نظر / 5 بازدید
فریبا

با عرض معذرت از همه ی دوستای عزیزم که لطف کرده بودن و کامنت گذاشته بودن، کامنتای این پست رو تائید نکردم.. کامنای قسمت خصوصی تائید شدن[بغل]