برف پائیزی...

عجب هوایی بود امروز! باورت می شه؟ برف، وسط آبان ماه، اونم تو تهران....

انقدر ذوق مرگ بودم که اول صبح بغلت کردم و زدم بیرون! البته با تجهیزات! تو هم بدت نیومده بود؛ بابایی باهات حرف می زد و تو می خندیدی و صداهای مختلف در می آوردی... نا گفته نماند که بیرون زدنه دلیل هم داشت؛ کله پاچه خوران در منزل مامانی... خلاصه که برف و کمی سرما و یه پسر خوش خنده و کله پاچه ی داغ اول صبح... به قول شاعر، تا باد چنین بادا...!

راستی قهقهه ی عالی مستدام!... به اطلاع برسونم که دو شب پیش برای اولین بار با صدای بلند خندیدی و ذوق زده شدیم... مهمونی رفته بودیم خونه ی مامان جون(مامان بابا) و ساعت یک نصفه شب در حالیکه من از خوابیدنت نا امید شده بودم، شروع کردم به تکون دادنت و توی تاریکی شب یه هو شنیدم که با صدای بلند می خندی!!! البته خنده هم داشت! یه مامان خواب آلود و مستاصل با چشمای پف کرده و یه پسر شیطون!! خلاصه که از سایلنت دراومدن خنده هات مبارک...

بگذریم... اگه همینطور برف بباره و کمی از سوز هوا کم بشه، فردا می ریم تو حیاط و برات یه آدم برفی خوشگل درست می کنم .... می بوسمت آدم برفی کوچولوی من... قلب

 

                                     آدم برفی کوچولو!!!

 

 بعدا نوشت: برف اومد ولی سوز هوا کم نشد!‌ شانسه داریم؟ آدم برفی باشه واسه بعد!....

بعدا نوشت2: برای بهناز عزیز: سیسمونی رایین

/ 5 نظر / 15 بازدید
مامان ساینا

خوش به حالتون.اینجا که فقط سرماست و سردی هوا[ماچ]