بین من و تو 4

امشبو باید می نوشتم...

که برای اولین بار ازم جدا شدی...

به خاطر جراحی ِ فردا؛

مجبور شدم ببرمت خونه ی مامان پورانت..

خیلی سخت بود برام که بذارمت و بیام؛ که شب بدون ِ تو بخوابم، که حس کنم شب اگه پیچ و تاب بخوری شاید کسی نفهمه که چی می خوای...

و البته، دغدغه ای که تا به حال با هیچکس ازش صحبت نکردم؛

که اگه یه وقت دوباره نبینمت چی میشه؟!!!!

حالم بد بود امشب...

تمام ِ طول ِ راه رو اشک می ریختم...

حتی فکرش رو هم نمی تونستم بکنم که یک شب دوری از تو می تونه منو به چه حال و روزی بندازه....

وقتی از عمل برگردم این پست رو منتشر می کنم برات....

/ 0 نظر / 2 بازدید