پست ثابت وبلاگ

 

چقدر به هم نزدیکیم،

                      در روزهایی که حتی نمی توانم دستانت را در دست بگیرم؛

و چه اندازه می هراسم،

                      از روزی که دستانت در دستم باشد اما،

                                                            فرسنگ ها از هم دور باشیم...

امروز تو حس می کنی هر آنچه را که من حس می کنم،

با من می خندی ،    می هراسی،  می آرامی؛

و فردا،

تمام سعی من باید این باشد، که حس کنم آنچه را که تو احساس می کنی...

  کاش فاصله ای میان ما نباشد،   

در روزهایی که دیگر،

     دست تو در دست من است اما،

                                قلب تو جایی بیرون از من می طپد...

 

/ 0 نظر / 98 بازدید