بی ربط نوشت:

گل رو وقتی از ریشه جدا کنی خشک میشه؛

هر چقدر هم که بهش برسی.

هر چقدر هم که آبش بدی، خنک نگهش داری..

چند روز بیشتر نمی مونه، فقط چند روز می تونی از زیباییش، از عطرش، از طراوتش  استفاده کنی؛

یه روز، دو روز، سه روز، مقاوم ترینشون یه هفته دووم میاره.

اما بعدش پژمرده میشه،

زرد میشه،

خشـــــــک میشه،

از بین می ره...

/ 0 نظر / 25 بازدید