نه ماهگی کیان و سفر به رشته رود

بهمن ماه رو با یه سفر کوتاه شروع کردیم؛

چند روزی در طبیعت زیبای حومه ی رشت و در کنار اقوام پدری من، حال و هوای زمستونی رو فراموش کردیم و انرژی دوباره گرفتیم.

رایین تا می تونست بازی کرد و تقریبا تمام روز رو بیرون از خونه بود؛ کیان هم بواسطه ی حضور در جمع، بهش خوش می گذشت.

 

                      رایین

                      کیان

من اما خیلی عالی نبودم، تمام خستگی هام رو همراهم برده بودم و حتی طبیعت زیبای شمال و حضور اعضای خانواده نتونست حال و هوامو تغییر بده. کلا زمشتون روی من اثر خوبی نداشته و فصل ِ سرد ِ امسال رو با رخوت خاصی گذرونم!

و اما کیان ِ نه ماهه ی من، توی این ماه تونست مسلط تر از قبل بایسته، با آهنگ ها و بخصوص نا نای نای کردن ِ رایین برقصه؛ ماشین بازی و توپ بازی کنه، تعداد دندونهاشو به 6تا برسونه و....

                  

                         کیان 9ماهه

       کیان 9ماهه

* من و رایین در رشته رود.

/ 0 نظر / 121 بازدید