بین من. و. تو

پسر نازنینم؛ کیانم...

دیروز برای بار دوم دیدمت... و فهمیدم که خدا برادری عزیز به رایین و پیر شیرین ِ دیگری به من هدیه کرده.

شیرینم، شیرینیت حتی با این فاصله ی تصویری و بدون دیدنت هم حس میشه...

قربونت برم که در طی انجام سونوگرافی مدام دستت توی دهنت بود و انگار خسته بودی،  تحرک زیادی نداشتی.

در حالی که در مواقع دیگه مدام در حال شیطونی و بالا و پایین کردن و لگد زدنی.

برای دیدنت لحظه شماری میکنم پسرک دوست داشتنی منبغل

 

بعدا اضافه شد:  اولین عکس تو:

   

و اولین عکس من و تو  و داداش رایین:

                       

/ 0 نظر / 2 بازدید