بین من و تو.. 1

    

 

 

با صدای بلند می گریم و تو.... می خندی!

نگاه به هق هقم می کنی و می خندی...

به خیالت این یه نوع بازی جدید است، خنده ای شاید....

آه که بدون خنده هایت چه بر سرم می آمد وقت دلتنگی؟

فدای خنده های معصومانه ات، که هنوز فرق بین هق هق گریه، و قهقهه ی خنده را نمی دانی...

 

 

             

/ 0 نظر / 2 بازدید