عکسهای سه ماهگی

قلبهوراقلب ........ رایین سه ماهه شد........قلبهوراقلب

البته دو روز پیش! خجالت

برای گذاشتن عکسهای سه ماهگیش تاخیر داشتم که دلیلش بی حالی و یه خورده مریضی بود... دو سه روزه که کمی ضعف و سر گیجه دارم.. فکر کنم دوباره کم خون شدم.. این عکسها رو هم با حال نه چندان روبه راه از خودم در کردم! البته بد از آب در نیومد!...

اول بردمش حمام، که کلی ذوق کرد و سر حال اومد، بعد به کمک خواهری کمی دور و برشو جینگیلی مستون کردیم و شروع کردیم به عکس انداختن ... نتیجه اش شد این عکسها:

                            

                   

                   

                              

/ 4 نظر / 10 بازدید
بهناز

وای این عکسا چقد خوب شدن. وسوسه شدم یه وبلاگ بزنم برای خودم. شاید به زودی این کار و بکنم. مگه خودمون دل نداریم؟ راستی چرا عکس وسایل سیسمونی شو نذاشتی؟

مریم غرغرو

[خوشمزه] ای جوووووووووونم. ای تربچه. ای عسسسل. من نی نی میخواااام [نگران]

partizan

چه قدر نازه.......[بغل]