بین من و تو 2

روزگار خوش نیست پسرم؛

زندگی ها سخت شده و مردم به تنگ آمده اند..

اما، حتی توان ِ بازگفتن ِ دردشان را ندارند؛

قیـ متـ ها سرسام آور بالا رفته و توان خرید به شدت کم شده...

دیروز در با زار  و برخی از مناطق ِ شهر مردم اعتـ راض  کردند؛ اما پاسخشان تنها سرکـ وب بود و سرکـ وب ...

روزگار خوش نیست پسرم؛

اما من برایت از دلخوشی های کوچک می نویسم...

تا خاکستری های روزگار را رو به روشنایی سوق دهم..

تو بخند، شاد باش، زندگی کن...

/ 0 نظر / 3 بازدید